Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Το σύστημα ελέγχεται από τη H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: dpo@ikea.com.cy

Σκοπός/Νόμιμη βάση:
Πραγματοποιείται παρακολούθηση και καταγραφή της εικόνας σας στον ελεγχόμενο χώρο βάσει του έννομου συμφέροντος της  H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED  για την προστασία προσώπων και αγαθών.
Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος αυτών.

Δικαιώματα:
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης, παρακαλώ επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo@ikea.com.cy, ή στο τηλ. 22502502.
Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε το φυλλάδιο Ενημέρωσης.