Συμπλήρωσε τα παρακάτω στοιχεία και θα σας σταλθεί ένας προσωρινός κωδικός από την ΙΚΕΑ:

1ο βήμα

Αριθμός κινητού

Έχεις επιλέξει το:

Αλλαγή κινητού
Έγινε επιβεβαίωση του αριθμού:

2ο βήμα

Ονοματεπώνυμο ή Email

ή

3ο βήμα

Νέος κωδικός πρόσβασης

Ο Κωδικός πρέπει να αποτελείται από 7 χαρακτήρες