Καλώς ήλθατε στην IKEA

test2

Όροι και προϋποθέσεις

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα πιστότητας IKEA FAMILY έχει δημιουργηθεί από την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (στο εξής H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD ), μέλος του Ομίλου Φουρλής, Εσπερίδων 5, 4ος όροφος, 2001 Λευκωσία  και απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες του καταστήματός και του ηλεκτρονικού καταστήματος της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  και αφορά την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που πραγματοποιούν είτε για τους ίδιους είτε για την οικογένειά τους. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών IKEA FAMILY είναι η επιβράβευση των πελατών της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD που επιλέγουν το κατάστημα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  για τις αγορές οικιακού εξοπλισμού που αφορούν αυτούς και την οικογένεια τους και η ανάλυση της αγοραστικής τάσης των πελατών (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί  η διαχείριση του πελατολογίου της και να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.


1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ


• Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

• Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας. Τα μέλη μπορούν να παραλάβουν την κάρτα IKEA FAMILY στο κατάστημα της Η.Μ.
HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd στα σημεία ΙΚΕΑ FAMILY. 
Η ενεργοποίηση της κάρτας μέλους, η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα σημεία ΙΚΕΑ FAMILY εντός του καταστήματος της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας οnline στο 
www.ikea.com.cy/family επιλέγοντας το μενού ενεργοποίηση κάρτας.

• Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Κατάστημα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD και γνωστοποιούνται στο μέλος.

• Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Υποχρέωση του μέλους, προκειμένου να εξαργυρώσει πόντους είναι η επίδειξη της πλαστικής ενεργοποιημένης κάρτας του, IKEA FAMILY.

H κάρτα μέλους IKEA FAMILY πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εντός 3 μηνών από την 1η συναλλαγή που έγινε με χρήση της κάρτας. Με το πέρας των 3 μηνών, εφόσον η κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί, η κάρτα μέλους ακυρώνεται και διαγράφεται το σύνολο των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί.

• Το μέλος δικαιούται 5 πόντους για κάθε 1€ αγορών, που εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές στο Κατάστημα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Η.Μ.
HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd. Η προσφορά και εξαργύρωση πόντων στις αγορές από το ΙΚΕΑ e-shop θα υπολογίζονται στη σελίδα του καλαθιού αγορών και θα αποδίδονται ή αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μέλος να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα της Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd και να συνδέσει στο λογαριασμό του την κάρτα IKEA FAMILY με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στο www.ikea.com.cy (όροι χρήσης e-shop).

• Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί να τους εξαργυρώσει και να λάβει αντίστοιχο ποσό έκπτωσης. H Η.Μ.
HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

• Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Κύπρο στο

Κατάστημα και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd σε αυτήν. 2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

• Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).


• Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

• Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός του καταστήματος της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα αυτής.

• Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD.  Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στο μέλος στο πρόγραμμα προνομίων.


• Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.

• Εάν τα μέλη μετά την ενεργοποίηση της κάρτας τους, δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους για 24 μήνες από την τελευταία τους συναλλαγή, τότε η Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd θα επικοινωνεί στα μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους ισχύοντες πόντους τους καθώς και την ημερομηνία λήξης τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Αν δεν έχουν δηλώσει email θα λαμβάνουν γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει.  Το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη των πόντων θα ενημερώνονται σχετικά μέσω μηνύματος στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας.

• Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.

• Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή από το πρόγραμμα επιβράβευσης ΙΚΕΑ FAMILY, η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για 30 ημέρες από την ανάκληση της συμμετοχής του, για τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων της εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ετών (4) από την τελευταία συναλλαγή που έγινε με χρήση της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY, η κάρτα θα απενεργοποιείται. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd θα επικοινωνεί στα μέλη της, ανά χρονικά διαστήματα, την ημερομηνία απενεργοποίησης της κάρτας και σε κάθε περίπτωση τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία απενεργοποίησης της κάρτας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Αν δεν έχουν δηλώσει email θα λαμβάνουν γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει. 

• Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, στο κατάστημα της Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd και να ενεργοποιηθεί στα σημεία IKEA FAMILY ή online στο www.ikea.com.cy/family/.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Γενικά

H εταιρεία με την επωνυμία «Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στην Εσπερίδων 5, 4ος όροφος, 2001 Λευκωσία), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του μέλους και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στους ιστοχώρους της και στο κατάστημα της.

Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών όπως περιγράφεται κατωτέρω, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης:  Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας IKEA FAMILY δηλαδή η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του και η ανάλυση της αγοραστικής τάσης των πελατών μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο σχήμα και η καταγραφή των συναλλαγών του μέλους.

Έννομα συμφέροντα:  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης της κάρτας του μέλους καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD

Συγκατάθεση – συναίνεση:  Το μέλος καλείται να δώσει τη ρητή συναίνεση του στους εξής  σκοπούς επεξεργασίας: αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, αποστολή προωθητικών μηνυμάτων και αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ).

• Το μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.ikea.com.cy/family/.


• Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης που έχει δηλώσει, γραπτά ή online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό IKEA FAMILY (www.ikea.com.cy/family/).

• Ειδικά για την αλλαγή του κινητού τηλεφώνου του μέλους, αυτή γίνεται μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό IKEA FAMILY με κωδικό επιβεβαίωσης online ή εντός του καταστήματος της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD , στα σημεία ΙΚΕΑ FAMILY.

• H H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου εφόσον το μέλος έχει αποδεχθεί να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις και προωθητικά μηνύματα. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται τόσο για τα προϊόντα και προωθητικές ενέργειες της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD όσο και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και τρίτων μερών και μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα τους ή/και προσφορές και διαγωνισμούς καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση το μέλος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των μέσων επικοινωνίας των ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο  www.ikea.com.cy/family/  στο μενού «Επιλογές» και το πεδίο «Διαχείριση Επικοινωνίας». Επιπλέον εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του εύκολα και απλά:

Online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο /www.ikea.com.cy/family/ στο menu «Επιλογές» και το πεδίο «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων»

Αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd στη Διεύθυνση Βεργίνας 1, Στρόβολος 2030, Λευκωσία  (Υπόψη DPO),

Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΚΕΑFAMILY@ikea.com.cy ή dpo@ikea.com.cy


Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD ενημερώνει επίσης τα μέλη της ότι εκτός από την βασική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα IKEA FAMILY δύναται επιπροσθέτως να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διενεργεί έρευνες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη της. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, η Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd έχει τη δυνατότητα να παρέχει τα κατάλληλα επιπρόσθετα προνόμια του προγράμματος σε κάθε μέλος, να καταγράφει τις ανάγκες του, να προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες προώθησης των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών της, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. Για να μπορούν τα μέλη να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στο κατάστημα και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ).

3.2 Ενημέρωση, Επεξεργασία και Σκοποί Επεξεργασίας

Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του μέλους, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο στην σχετική αίτηση του, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του προγράμματος IKEA FAMILY. Περαιτέρω και εφόσον το μέλος  έχει δώσει την σχετική συγκατάθεσή του θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα και για να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της ή/και για να προωθήσει τα προϊόντα της.

β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων: Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD είναι τα εξής:

i) Για την εκτέλεση της σύμβασης για την βασική υπηρεσία της συλλογής πόντων του προγράμματος επιβράβευσης ΙΚΕΑ FAMILY τα δεδομένα που επεξεργάζεται η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD είναι:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:

-           Όνομα
-           Επώνυμο
-           Διεύθυνση κατοικίας
-           Αριθμός κινητού τηλέφωνου
-           Κατάστημα
-           Ύπαρξη παιδιών

ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:

-           Έτος γέννησης παιδιών ( εφόσον υπάρχουν )
-           Ηλεκτρονική Διεύθυνση (
email)

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η συγκέντρωση πόντων ανταμοιβής από αγορές  που πραγματοποιούνται από το μέλος για έπιπλα, παιδικά έπιπλα, οικιακό εξοπλισμό και τρόφιμα, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν με τη μορφή εκπτώσεων στις αγορές που πραγματοποιούνται από το μέλος στο Κατάστημα και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD . Επιπλέον, η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν μόνο την κίνηση της κάρτας του και τους πόντους ανταμοιβής του (υπόλοιπο πόντων που έχει το μέλος και  υπενθύμιση λήξης της ισχύος των πόντων καθώς και εξαργύρωσης των διαθέσιμων πόντων). Το μέλος ενημερώνεται ότι η  παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα ΙΚΕΑ FAMILY καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που συνδέονται με τη χρήση της κάρτας του είναι απαραίτητα και αποτελούν  συμβατική υποχρέωση για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, καθώς σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών αυτών δεδομένων δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και η επίτευξη των σκοπών της, δηλαδή η παροχή των προνομίων του προγράμματος στο μέλος και η ανάλυση της αγοραστικής τάσης της πελατειακής μας βάσης.

ii) Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους με σκοπό την λήψη από το μέλος ενημερωτικών ή/και προωθητικών μηνυμάτων από την Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd χρειάζεται το μέλος να έχει δώσει προηγουμένως την ρητή συγκατάθεσή του επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουτάκια συγκατάθεσης.

Ο Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του μέλους είναι η εξυπηρέτηση του μέλους μετά την πώληση, οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD ή/και τρίτων συνεργατών της προς το μέλος, η παροχή αποκλειστικών προσφορών, εκπτώσεων ,νέων προϊόντων στα μέλη , νέων και εντύπων της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD

iii) Για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση των προσωπικών δεδομένων του μέλους με σκοπό την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ από την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD το μέλος θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή του συγκατάθεση επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι και η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD θα επεξεργάζεται τα κατωτέρω δεδομένα:

-           Προϊόντα που έχει αγοράσει
-           Συχνότητα επισκέψεων
-           Δημογραφικά στοιχεία
-           Έτη παραμονής στο πρόγραμμα
-           Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
-           Κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αγορά
-           Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά
-           Αριθμό συναλλαγών
-           Ανταπόκριση στα μέσα επικοινωνίας

Σκοπός της συγκεκριμένης αυτής επεξεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των μελών, η προσωπική επιβράβευση των μελών, η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πελατειακής βάσης της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD , η λήψη από το μέλος προσωποποιημένων προσφορών και ενημερώσεων που τον αφορούν άμεσα καθώς επίσης και η πρόσκληση συμμετοχής, με ανταμοιβή ή όχι, σε έρευνες για τη διαμόρφωση του καταστήματος της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD , για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών βάσει των αγορών που αυτός έχει πραγματοποιήσει.

iv) Το μέλος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του μέλους σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως απάντηση στις εποπτικές ή Δικαστικές αρχές.

γ) Αποδέκτες Δεδομένων:  Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD

ii. Οι φορολογικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Η Εταιρεία με την επωνυμία QIVOSWE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε., η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και επεξεργάζεται τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD   ή οιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) LΤD τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία της ως άνω εταιρείας. 

iv) Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει της σύμβασης κάρτας μέλους αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD 

δ) Δικαιώματα  υποκειμένου δεδομένων: Κάθε μέλος, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD,
ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και

v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει:

απευθείας online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.ikea.com.cy/family ή στο κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  στα σημεία IKEA FAMILY

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση IKEAFAMILY@ikea.com.cy

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ikea.com.cy

με γραπτή επιστολή στη H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  στη Διεύθυνση Βεργίνας 1, 2030, Στρόβολος, Λευκωσία (Υπόψη DPO)

Αναλυτικά:

Για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του προγράμματος να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα:

από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.ikea.com.cy/family στο menu «Επιλογές» και το πεδίο «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων».

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση IKEAFAMILY@ikea.com.cy

με γραπτή επιστολή στη H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  στη Διεύθυνση Βεργίνας 1, 2030, Στρόβολος, Λευκωσία (Υπόψη DPO)

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του προγράμματος να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ikea.com.cy ή IKEAFAMILY@ikea.com.cy ή γραπτή επιστολή στη H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  στη Διεύθυνση Βεργίνας 1, 2030, Στρόβολος, Λευκωσία (Υπόψη DPO) .

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd με βάση τη συγκατάθεση του μέλους, το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Κάθε μέλος ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεση του στην H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Η ανάκληση της συγκατάθεσης του μέλους δύναται να γίνει:

Υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: IKEAFAMILY@ikea.com.cy ή dpo@ikea.com.cy από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.ikea.com.cy/family στο menu «Επιλογές» και το πεδίο «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων».

Αποστέλλοντας σχετική επιστολή στη H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD  στη Διεύθυνση Βεργίνας 1, 2030, Στρόβολος, Λευκωσία (Υπόψη DPO).

 

ε) Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD έως ότου το μέλος καταργήσει την κάρτα ΙΚΕΑ FAMILY ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ) Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της κάρτας μέλους IKEA FAMILY.

ζ) Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου: Για την άσκηση των δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να απευθύνεται στην H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (Data Protection Officer στο email dpo@ikea.com.cy και στην τηλεφωνική γραμμή 22502488.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer) για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΕΑ FAMILY

• Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, το μέλος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Η εξαργύρωση πόντων στις αγορές από το ΙΚΕΑ e-shop θα υπολογίζεται στη σελίδα του καλαθιού αγορών και θα αποδίδεται μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης. Το μέλος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
• Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα.
• Το μέλος μπορεί να πάρει το ποσό της έκπτωσης που θα επιλέξει από το Κατάστημα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD , ζητώντας να εξαργυρώσει τους αντίστοιχους πόντους.
• Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές προϊόντων από το Κατάστημα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της
H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούται το μέλος την έκπτωση πρέπει να κάνει αγορές ίσης και μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η Η.Μ. HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει το μέλος.
• Σε περίπτωση που η ενεργοποιημένη πλαστική κάρτα με συμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία του μέλους της, έχει φθαρεί ή καταστραφεί, οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται στην καινούργια κάρτα του μέλους που θα παραλάβει και ενεργοποιήσει στο κατάστημα της
H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD . Σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί ή απολεσθεί, πρέπει αμέσως να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Πόντοι που τυχόν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισης δεν αντικαθίσταται.

Terms and conditions

OBJECTIVES AND TERMS OF THE PROGRAMME

The IKEA FAMILY loyalty programme has been created by the “
H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD”,  FOR TRADING  HOUSEHOLD ITEMS, FURNITURE AND CATERING ITEMS (hereinafter “H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD”),  Esperidon 5, 4th Floor, 2001 Nicosia,, is aimed at adult customers of the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store and e-shop and it refers to the registration and analysis of the purchases they make for themselves or their families. The scope of the IKEA FAMILY loyalty programme is the reward of the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD customers who choose the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store and e-shop for home furnishing purchases, for themselves or their families and the analysis of customers’ purchasing trends (chosen product categories, store traffic, types of products chosen by customers, response to general and specialized offers etc.) in order to improve the clientele management and offer products and services that are better suited to its customer base.

1. ISSUE AND USE OF LOYALTY CARD

• Each loyalty card is and remains property of the issuing company
H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD, FOR TRADING  HOUSEHOLD ITEMS, FOURNITURE AND CATERING ITEMS, seated in Esperidon 5, 4th Floor, 2001 Nicosia, and the holder is obliged to return it upon demand.
• The card is strictly personal. The card cannot in any way be signed over . Members can obtain the IKEA FAMILY card at the store and e-shop of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD at the IKEA FAMILY kiosks.  
The loyalty card’s activation, which is accompanied by a statement of the holder's personal data, takes place at the IKEA FAMILY kiosks within the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store. You can also activate your card online at 
www.ikea.com.cy/family by selecting the card activation menu.
• Members are entitled to use the card at H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Store, always as defined by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and communicated to members.
• The loyalty card is not a credit or debit card. By presenting the card, members cannot make monetary transactions, but can only enjoy privileges, as defined and communicated by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Members are required to present an activated IKEA FAMILY plastic card in order to redeem points.

The IKEA FAMILY loyalty card must be activated within 3 months after the first card transaction. After the 3 month period, if the card has not been activated, it will be cancelled and all the points accumulated will be erased.

• Members are entitled to 5 points for every €1 purchase of, which can be redeemed as discounts on purchases at the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Store and e-shop. The points collection and redemption for purchases made in the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD e-shop will be calculated on the shopping cart page and credited or deducted after the completion of invoicing. It is a necessary condition that members have registered on the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD website and have linked their IKEA FAMILY card to their account in accordance with the procedure described at www.ikea.com.cy (terms of use of e-shop)
• Under no circumstances can the card, number of points and  discount right  be exchanged for money. Depending on the points collected, members can redeem them and receive the corresponding discount amount. H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to unilaterally amend the reward system and to alter or replace the reward amount.

• The loyalty card and the benefits offered by the programme are valid only throughout Cyprus at the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Store and e-shop in Cyprus. 


2. EXPIRY – TERMINATION

• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD has the right to terminate this agreement with the members at any time, without notice or reason (and prohibit any use of the card).

• The loyalty card provides holders with benefits for as long as the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD benefits programme is in force. H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to alter that period at its sole discretion.

• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to unilaterally modify any term of this agreement, including the calculation of points and the reward amount. Any such amendment shall be communicated to the holder through all appropriate means of communication stated in the application or by posting any amendment in the company's store or on the website.

• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to modify or terminate the  H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD loyalty programme. In any case, there will be a written notification to members of the benefits programme.

• If for any reason H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD amends part or all of the terms of the programme or terminates the benefits programme, members shall have no claim whatsoever against the company, as they hereby acknowledge that this is a benefits programme granted voluntarily by the company.

• If, after activating the card, members have not redeemed their points within 24 months since their last transaction, then H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to delete the sum of these points. For the convenience of the card contract and transactions with the members, H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD will communicate to members, at regular intervals, their accumulated points as well as their expiration date by email to the email address indicated in their application. If they have not indicated an email address, they will receive a text message (sms) on the mobile phone number indicated. Three months before the expiration of the points, members will be informed via message on the mobile phone number, indicated in their application. 

• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to terminate the validity of the IKEA FAMILY card at any time in case of misuse or fraud effort by the members. In this case, all points shall be deleted and all benefits removed.

• If a member requests to be removed from the IKEA FAMILY loyalty programme, H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD shall retain the member's personal data for 30 days after the withdrawal of their participation, in order to ensure the legitimate claims of the company.
If the card is not used for a period of over four years (4) since the last transaction made using the IKEA FAMILY card, the card will be deactivated. For the convenience of the card contract and transactions, H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD will contact members three (3) months prior to the date of the card deactivation by email to the email address indicated in their application. If they have not indicated an email address, they will receive a text message (sms) on the mobile phone number indicated.

• The card can be replaced in case of loss, theft or damage at the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store and activated at the IKEA FAMILY kiosks or online at 
www.ikea.com.cy/family.

3. PERSONAL DATA

3.1. Miscellaneous
The company under the corporate name "
H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD”, FOR TRADING  HOUSEHOLD ITEMS, FURNITURE AND CATERING ITEMS, seated in Esperidon 5, 4th Floor, 2001 Nicosia,is the controller of the processing of the members' personal data and controls the processing of their data on its website and in the store.

For the processing of the members’ data as described below, we rely on the following legal bases: 
        Performance of contract:  In order to achieve the scope of this contract and the IKEA FAMILY card, meaning to reward members with points and benefits from their purchases and analyze the purchasing trends of our customers, it is necessary to process the personal data provided by members upon registration to the scheme and record their transactions.
        Vested interests:  The processing of personal data is necessary for the improvement of services provided by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (processing statistics and non-identifiable data), to identify fraud attempt or misuse of the members’ card, as well as for safeguarding the legitimate interests of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD 
        Consent:  Members are invited to give their express consent for the following processing purposes: sending of commercial informative messages,  sending of commercial promotional messages and the exclusive- based on the automated processing- analysis of data (profiling).

• Members have the right to accesscorrect and update their personal data through their personal account at 
http://www.ikea.com.cy/family/.

• Members must notify H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD of any change of the address provided, by phone, in writing or online through their IKEA FAMILY personal account (
http://www.ikea.com.cy/family/).

• Especially with respect to changing the members’ mobile phone number, this is done through the IKEA FAMILY personal account with a confirmation code online or in-store at H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store, at the IKEA FAMILY kiosks.

• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD, reserves the right to regularly inform members by telephone, post office mail, email, mobile message (SMS) or any other appropriate means, provided that members have consented to receiving relevant commercial informative and commercial promotional messages. This communication will be made for products and promotions for both H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and companies cooperating with H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and third parties and may include information about their products and/offers and competitions as well as other promotional activities. In any case, members reserve the right to choose the channels of communication regarding commercial informative and commercial promotional activities through their personal account at 
http://www.ikea.com.cy/family/ at the menu "options", field "Communication Management". Furthermore if members no longer wish to receive commercial informative and commercial promotional material, they may revoke their consent at any time easily and simply:

        Online through their personal account at 
http://www.ikea.com.cy/family/ at the menu "options", field "Communication Management"
        By sending a letter to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD to the address
Verginas 1, 2030, Strovolos, Nicosia (Att: DPO) 
        Via email at 
IKEAFAMILY@ikea.com.cy or dpo@ikea.com.cy 

• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD also informs its members that apart from the basic processing of personal data for the performance of the contract regarding their participation in the loyalty card programme , it may additionally process their personal data and conduct researches to improve the services provided to its members. By the context of this processing, H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD has the ability to provide appropriate additional programme benefits to members, record their needs, carry out the necessary actions to promote appropriate products and services, in order to improve the management of its clientele and promote its products. For members to receive personalized offers and information based on purchases made in the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store and e-shop, they have to give their consent to the exclusive- based on the automated processing- analysis of data (profiling)

3.2 Information, Processing and Scope of Processing
H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD informs members and members of the programme acknowledge that they are aware of the following: 

(a) Processing of Personal Data: H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD will process members' personal data, as they have been stated by them in their application, in order to provide the services of the IKEA FAMILY programme. Furthermore, and if members have given their relevant consent, it may process their personal data to also improve management of its clientele and/or to promote its products. 

(b) Type of Personal Data More specifically, the personal data processed by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD are the following: 

i) For the performance of the contract involving the main service of collecting points for the IKEA FAMILY loyalty programme, the data processed by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD are: 

MANDATORY FIELDS:
-        Name
-        Surname
-        Home address
-        Mobile telephone number 
-        Store
-        No of children

OPTIONAL FIELDS:
-        Year of birth of children (if any)
-        Email

        The purpose of the basic processing of this data is the collection of reward points through purchases made by members for furniture, children’s furniture, home equipment and food products, which can be redeemed in the form of discounts on purchases made by members in the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Store and e-shop. In addition the sending of commercial informative messages regarding only card transactions and reward points (members’ points balance and reminder regarding the expiration date of the points). Members are advised that the provision of the above mandatory personal data when registering to the IKEA FAMILY programme and the transactions associated with the use of their card are necessary and constitute a contractual obligation for the conclusion of this contract, as in the case of non-provision of these personal data the performance of this contract and the fulfillment of its scope would not be possible, i.e. to provide members with the programme’s benefits and analyze our customers’ purchasing trends. 


ii) For the processing of members’ personal data with the scope of receiving commercial informative or/and commercial promotional messages by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD, it it necessary that members have given an express consent by checking the respective consent boxes.
        The purpose of processing members’ data is to provide members with after-sales service, the information about purchases made, sending to members commercial promotional messages of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and/or third parties, provide exclusive offers, discounts, new products to members, news and brochures of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD


iii) For the exclusive- based on the automated processing- analysis of data (profiling), with the purpose of creating  a purchasing profile by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD it is necessary that members have given their prior express consent by checking the respective consent box and H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD shall process the following data:

-        Products purchased 
-        Frequency of visits
-        Demographics
-        Years of membership in the programme
-        Participation in promotions
-        Channel through which purchase was made 
-        Cost of purchase
-        Number of transactions
-        Response to the communication channels

The purpose of this particular processing is to optimize members’ purchasing experience, members’ personal reward, the communication of products and services tailored to the needs of the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD customer base, send members personalized offers and information relating to them directly, as well as inviting them to participate, with  reward or not, in researches for forming the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store, assess market trends and evaluating products and services based on purchases made. 

iv) Members are advised that their personal data may be processed by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD even without their consent, in case of having to fulfill its legal obligations, such as when the relevant data are requested by the tax authorities as part of audits or to pursuit its legitimate interests, such as responding to the supervisory or judicial authorities.

c) Data Recipients:  For the data required to serve each of the aforementioned processing purposes and as part of the responsibility of each recipient, the recipients of the members' data are:
i. The responsible employees of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD
ii. Tax authorities in case of an audit
iii. The company under the corporate name QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY S.A., which provides CRM services and processes the data of its members as a processor on behalf of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD in accordance with the guidelines and instructions of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD or any other company that may provide H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD in the future with the same services in replacement of or in collaboration with the above company.  
iv. External partners that provide call centre services and data analysis, to which the information necessary for the fulfilment of their duties are transmitted with strict constraints and processes. Those companies use the data provided to them under the loyalty card contract exclusively in accordance with the instructions given by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD .


d) Rights of data subjects: Each member, as a data subject, may exercise at any time his/her rights as provided for in the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 679/2016 and especially Articles 12 to 23 and the national law, namely: 
i. the right to information and access to the data processed by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD,
ii. the right to limitation of data processing; 
iii. the right to correct or delete some or all (right to oblivion) of the personal data;
 iv. the right to object, meaning to oppose the processing of personal data, and 
v. the right to data portability. 

Members may exercise the above rights in the following ways:
        directly online through their personal account at 
http://www.ikea.com.cy/family or in the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store at the IKEA FAMILY kiosks
        by submitting a request to the following e-mail address 
IKEAFAMILY@ikea.com.cy 
        by submitting a request to the following e-mail address 
dpo@fourlis.com.cy .
        by sending a letter to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD to the following address:
Verginas 1, 2030, Strovolos, Nicosia (Att.: DPO) 

In detail: 
With regards to the right of access and correction/filling out of personal data, the company enables members to view, correct/fill out their personal data as follows:
        from their personal account at 
www.ikea.com.cy/family in the menu "Options", field "Management of personal data". 
        by submitting a request to the following e-mail address 
IKEAFAMILY@ikea.com.cy
        by sending a letter to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD to the following address:
Verginas 1, 2030, Strovolos, Nicosia (Att.: DPO) 


With regards to the right of portability of personal data, the company enables members of the programme to receive their personal data and/or transmit them to another personal data controller by submitting a written request to the following email address: 
dpo@ikea.com.cy or IKEAFAMILY@ikea.com.cy, or by sending a letter to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD to the following address: Verginas 1, 2030, Strovolos, Nicosia (Att.: DPO).

With regards to the personal data processed by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD based on the members' consent, members are entitled to withdraw their consent at any time, without affecting the lawfulness of processing that was based on consent before it being revoked. 
In the event of exercise of any of the above members' rights, H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD will take every possible measure to satisfy the request within (1) one month after its submission. In this case, members are informed that the minimum necessary personal data will be retained to safeguard the company's legitimate interests.

Members are advised that they have the right to withdraw their consent for any processing of their data for which they have given their consent to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Members may withdraw their consent as follows:
        by submitting a request via email at: 
IKEAFAMILY@ikea.com.cy or dpo@ikea.com.cy 
        from their personal account at 
www.ikea.com.cy/family in the menu "Options", field "Management of personal data"
        by sending a letter to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD to the following address:
Verginas 1, 2030, Strovolos, Nicosia (Attention of DPO) .
 
e) Time of personal data retention: Members' data will be retained and processed by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD until the member cancels the IKEA FAMILY card or, for any data processing made with their consent, until they withdraw their consent for the purposes of providing the services of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Nevertheless, some necessary personal data relating to members’ transactional relationship with H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and the provision of information, consent and the withdrawal of members’ consent for the processing of data will remain as information regarding the members in order to ensure proof of the legitimacy of data processing by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and the safeguarding of the legitimate claims of the parties. 

f) Special Category Data: Members are informed that H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD does not collect or require the disclosure of sensitive personal data (special category data) for the purposes of the IKEA FAMILY loyalty card. 

g) Subject’s exercise of rights
With regards to the exercise of their rights, members may contact H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (email Data Protection Officer at dpo@ikea.com.cy and call at 22502488.                 In any case, each member, being the subject of personal data, has the right to submit an enquiry to the Data Protection Officer regarding the manner of processing and protection of their personal data and if not satisfied by the reply they may file a complaint with the competent supervisory authority (Data Protection Authority). 

H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD states that the members’ personal data shall not be used for other purposes beyond those stated in this policy without advance notice and, where required, consent. 

TERMS OF REDEEMING POINTS THROUGH THE IKEA FAMILY PROGRAMME

• Members are entitled to redeem their points, provided the remaining balance of the above points credited and available are at least equal to the number of points listed in the discount amount selected by them. To this end, members will be able to calculate the total number of points that have been credited and are available. Points redemption for purchases from the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD     e-shop will be calculated on the website at the shopping cart and redeemed upon completion of the invoicing. Members are not entitled to substitute part or all of the points collected with money, or redeem the points in question for cash.
• In the event where members return all products purchased, or part thereof, and from which they have earned points, then the points corresponding to the amount of the refund, will be removed from the account, provided the money has been refunded.
• Members may get the discount amount selected from any of the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Store including e-shop, by asking to redeem their respective points.
• Whenever members redeem points corresponding to discount, an equal number of points shall be deducted from the balance of available points. The discount applies only to purchases made in the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD Store and e-shop. Services are excluded. Purchases using the reward discount will be excluded from the refund. The discount cannot be exchanged for cash. In order to qualify for the discount you should make purchases of equal or higher value. It is clarified that H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to modify the point calculation system or the points required to be collected by members.
• Should the activated plastic card, containing members’ personal information, be worn or damaged, the points collected until reporting the respective event shall be transferred to a new member's card that will be received and activated in H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD store. If the card is stolen or lost, you should immediately report it. Any points that have not been redeemed until reporting a lost card shall not be replaced.ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ: