Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

ALPHA BANK - IKEA CASHBACK

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων IKEA CASHBACK (το «Πρόγραμμα») της Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020.

Το Πρόγραμμα ισχύει για όλους τους κατόχους των πιστωτικών καρτών Χρυσής Alpha Bank Visa, Ασημένιας Alpha Bank Visa και Alpha Bank CASHBACK MasterCard (η «Κάρτα») και αφορά όλες τις συναλλαγές (αγορές) που πραγματοποιούνται από τους κατόχους των καρτών αυτών σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ στην Κύπρο καθώς και στο διαδικτυακό κατάστημα www.ikea.com.cy (τα «Καταστήματα ΙΚΕΑ»).

Το ποσοστό επιστροφής χρημάτων είναι 15%* επί του συνολικού ύψους των συναλλαγών (αγορών) που πραγματοποιήθηκαν με τις προαναφερόμενες κάρτες σε όλα τα Καταστήματα ΙΚΕΑ στην Κύπρο.

Η επιστροφή χρημάτων θα ισχύει για συνολικές συναλλαγές μέχρι €500 ανά Κάρτα ανά μήνα στα Καταστήματα ΙΚΕΑ. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για κάθε Κάρτα καθορίζεται σε €75 το μήνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι το συνολικό ποσό των συναλλαγών (αγορών) της κάθε Κάρτας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για τον κάθε μήνα συμμετοχής να είναι τουλάχιστον €1000 (συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα Καταστήματα IKEA).      

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μηνιαίως, με πίστωση του λογαριασμού της Κάρτας η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια των συναλλαγών στα Καταστήματα IKEA, μέσα στις 4 πρώτες εργάσιμες ημέρες του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τις συναλλαγές και θα εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού του μήνα κατά τον οποίο έγινε η πίστωση.

Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός Κάρτας βρίσκεται σε λειτουργία κατά την ημέρα υπολογισμού της επιστροφής χρημάτων. Στις περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός της Κάρτας κατά την ημέρα υπολογισμού της επιστροφής χρημάτων είναι μη ενεργοποιημένος, παγοποιημένος, ή βρίσκεται σε καθυστέρηση και/ή υπέρβαση, τότε το ποσό επιστροφής χρημάτων που δικαιούται ο κάτοχος του λογαριασμού της Κάρτας χάνεται και δεν θα υπολογίζεται καθόλου, ούτε σε μελλοντική χρονική στιγμή, εάν δηλαδή ο λογαριασμός επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος.

Η Τράπεζα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποσύρει το Πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των Όρων Χρήσης Πιστωτικών Καρτών της Τράπεζας.  

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

*To υφιστάμενο Πρόγραμμα CASHBACK ύψους 0.5% που παραχωρείται για όλες τις αγορές με την Alpha Bank CASHBACK MasterCard, παραμένει σε ισχύ.