Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας. Αν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα cookies από την ιστοσελίδα IKEA Κύπρου.
Καλώς ήλθατε στην IKEA

Όροι και προϋποθέσεις – ΙΚΕΑ FAMILY

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία με την επωνυμία «H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD» που εδρεύει στην οδό Εσπερίδων 12, 1087 Λευκωσία, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας, με σκοπό τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (138(I)/2001), και το δικαίωμά μου να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

• Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
• Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας. Τα μέλη μπορούν να παραλάβουν την κάρτα IKEA FAMILY στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Η ενεργοποίηση της κάρτας γίνεται πριν τα ταμεία, στο κατάστημα ΙΚΕΑ στα σημεία IKEA FAMILY ή online στο www.ikea.com.cy/family.
• Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο κατάστημα της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA) και στο ΙΚΕΑ e-shop, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.
• Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, να συλλέξει ή να εξαργυρώσει πόντους και να κάνει χρήση των προσφορών είναι η επίδειξη της πλαστικής ενεργοποιημένης κάρτας του, IKEA FAMILY.

H κάρτα μέλους IKEA FAMILY πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εντός 3 μηνών από την 1η συναλλαγή που έγινε με χρήση της κάρτας. Με το πέρας των 3 μηνών, εφόσον η κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί, η κάρτα μέλους ακυρώνεται και σβήνεται το σύνολο των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί.
Μέλη που έχουν κάνει την 1η τους συναλλαγή χωρίς ενεργοποιημένη κάρτα πριν την 1η Ιουνίου 2017 έχουν δυνατότητα να την ενεργοποιήσουν εντός 3 μηνών από την επόμενή τους συναλλαγή. Με το πέρας των 3 μηνών, η κάρτα τους θα ακυρώνεται και θα σβήνεται το σύνολο των πόντων που θα έχουν συγκεντρωθεί.
Η ενεργοποίηση της κάρτας μέλους, η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα σημεία ΙΚΕΑ FAMILY εντός των καταστημάτων ΙΚΕΑ καθώς και των Κέντρων Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ. Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας οnline στο http://www.ikea.com.cy/family/ επιλέγοντας το μενού ενεργοποίηση κάρτας.

• O κάτοχος δικαιούται 5 πόντους για κάθε 1€ αγορών, που εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές ΙΚΕΑ. Η προσφορά και εξαργύρωση πόντων στις αγορές από το ΙΚΕΑ e-shop θα γίνονται στο τελικό στάδιο τιμολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάτοχος να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα ΙΚΕΑ και να έχει δηλώσει στο λογαριασμό του τον αριθμό του κινητού του που έχει δηλώσει στο πρόγραμμα ΙΚΕΑ FAMILY, πριν ολοκληρώσει την παραγγελία, για να συνδεθούν οι δύο εγγραφές.
•Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει ο κάτοχος, θα μπορεί να τους εξαργυρώσει και να λάβει αντίστοιχο ποσό έκπτωσης. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
• Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην IKEA Κύπρου.

2. ΛΗΞΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
• Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD έχει το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
• Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
• Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός του καταστήματος της εταιρείας ή στο site αυτής.
• Η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
• Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.
• Εάν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους για 36 μήνες για κάρτες που έχουν εκδοθεί μέχρι 28 Απριλίου 2014 ή για 24 μήνες για κάρτες που έχουν εκδοθεί μετά τις 29 Απριλίου 2014, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων μετά από προειδοποίηση που θα γίνει τρεις μήνες πριν μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή.
• Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.

3. ΓΕΝΙΚΑ
• Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, στο κατάστημα ΙΚΕΑ και να ενεργοποιηθεί στα σημεία IKEA FAMILY του καταστήματος ή online στο www.ikea.com.cy/family.
• Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που έχει δηλώσει, τηλεφωνικά, γραπτά ή online, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό IKEA FAMILY. Η αλλαγή του κινητού τηλεφώνου γίνεται γραπτά μόνο στο κατάστημα ΙΚΕΑ με γραπτή αίτηση.
• H H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας στο κατάστημα IKEA.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:
• H H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.
• Με την υποβολή της αίτησης ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του στην H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της κάρτας H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD.
• Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (ΙΚΕΑ).

ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΕΑ Family
• Ο Κάτοχος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, ο Κάτοχος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Η εξαργύρωση πόντων στο ΙΚΕΑ e-shop θα γίνεται στο τελικό στάδιο τιμολόγησης. Ο Κάτοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
• Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα.
• O Κάτοχος μπορεί να πάρει το ποσό της έκπτωσης που θα επιλέξει από το κατάστημα ΙΚΕΑ και το ΙΚΕΑ e-shop, ζητώντας να εξαργυρώσει τους αντίστοιχους πόντους.
• Κάθε φορά που ο Κάτοχος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές προϊόντων από το κατάστημα ΙΚΕΑκαι το ΙΚΕΑ e-shop. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούστε την έκπτωση πρέπει να κάνετε αγορές ίσης και μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει ο Κάτοχος.
Για την παραλαβή της έκπτωσης, ο Κάτοχος θα πρέπει να επιδείξει απαραίτητα την πλαστική ενεργοποιημένη κάρτα του ΙΚΕΑ FAMILY.
• Σε περίπτωση που η ενεργοποιημένη πλαστική Κάρτα με συμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου της, έχει φθαρεί ή καταστραφεί, οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται στην καινούργια Κάρτα του Κατόχου που θα παραλάβει και ενεργοποιήσει στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Σε περίπτωση που η Κάρτα κλαπεί ή απολεσθεί, πρέπει αμέσως να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Πόντοι που τυχόν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισης δεν αντικαθίστανται.I agree and accept that the company with the trade name H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA) seated in 12 Esperidon street, 1087 Nicosia, will keep an archive and elaborate my personal data, which come to its knowledge by virtue of the present terms, for the purpose of product and services management, management of its client list and promoting of its products and services. These data are not disclosed to third parties other than the company that provides CRM services on behalf of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA) subject to confidentiality restrictions. In any case, I reserve the rights of being advised, having access and objecting to the elaboration of my data pursuant to articles 11 to 13 of the Law for the Manipulation of Personal Data (Protection of the Person) 138(1)/2001and my right of withdrawing my consent for the use of my personal data or requesting the deletion of my personal data, after prior relevant notice to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA). I declare that I have the complete knowledge of the terms governing the program and the card, as they are mentioned below, which I am unconditionally accepting.

TERMS OF THE PROGRAM
1. ACQUISITION OF MEMBER CARD – ITS USE

• Every member card is and remains property of the issuing company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD and its holder is obliged to hand it back on first demand.
• The member Card is strictly personal. The assignment of the card in any case is strictly forbidden. The holder has the right to use his card in the store of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (ΙΚΕΑ) and the IKEA e-shop, always in compliance with the framework set and announced by H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD to the holder from time to time.

Members can get the IKEA FAMILY card at the IKEA Store. The card can be activated just before the checkout area (prior to cashiers transactions), at IKEA FAMILY designated areas in the IKEA Store. Alternatively, the card can be activated online at www.ikea.com.cy/family.
• The member card is neither a credit nor a debit card. The holder cannot proceed to financial transactions by displaying the card, but only enjoy the privileges of the card as they are granted and announced by the company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. The only obligation of the holder in order to collect & redeem points and enjoy the privileges of the program (special discounts and exclusive offers) is to necessarily display his/her plastic activated IKEA FAMILY card.

The IKEA FAMILY card must be activated within three months, after the first card transaction. After the three-month period, if the card is still not activated, it will be canceled and the sum of all collected points will be deleted.
Members of the program that have made their first transaction without an activated card before the 1st of June 2017, the card must be activated within three months from their next transaction. After the three-month period, if the card is still not activated, it will be cancelled and the sum of all collected points will be deleted.
The card activation, which requires members’ personal data entry, must be completed just before the checkout area (prior to cashiers transactions), at IKEA FAMILY spots in the IKEA Stores or the IKEA Pick up Points. Alternatively, the card can be activated online at www.ikea.com.cy/family.

• The holder of the IKEA FAMILY card gains 5 points for every one (1) euro of purchase of products, which are redeemed for discounts on IKEA purchases. For online purchases through www.IKEA.com.cy, points will be gained and redeemed only at the invoicing stage. It is necessary for the holder to have registered on the IKEA site mentioning the same mobile phone number as the one mentioned in his/her IKEA Family registration before the transaction is completed, in order for the two accounts to be linked.
• In no case the card, the number of points and the right to a discount can be redeemed for money. Depending on the points collected, the holder may redeem them and get the corresponding discount. The company reserves the right to unilaterally amend the reward system and to modify or replace the amount of rewarding purchases.
• The member card and the privilege program are valid only in the store of the company in Cyprus.

2. TERMINATION – DENUNCIATION
• The company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to unilaterally terminate at any time, without notice or cause, the present contract with the holder (or to forbid any use of the card).
• The member card grants to its holder the privileges for the time period the privilege program of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD is valid. The company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to modify this time period at its sole discretion.
• The company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD has the right to unilaterally amend any term of the present contract, including the method of calculating the points and the amount of discount awarded. Any such amendment will be notified to the holder by any available means, by using the contact details that he/she has stated in this application or by posting any relevant amendment within the stores of the company or at the site of the company.
• The company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to modify or to terminate the privilege program of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD. In any case there will be a written announcement to the participator of the privilege program.
• If for any reason the company H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD either will amend a part or the whole of the terms of the program or terminate the privilege program, the holder does not reserve any right for any claim towards the company, since he/she admits by the present that this is a privilege program granted at the company’s sole discretion.
• If the collected points are not redeemed in a 36 months term for cards issued until the 28th of April 2014 or in a 24 months term for cards issued after the 29th of April 2014, then the company reserves the right to cancel these points in total, with a three months sms notice to the holder’s declared mobile number.
•H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to terminate the validity of the IKEA FAMILY card at any time in the event of misuse or attempted fraud by the member. In this case, all points are deleted and all privileges removed.

3. GENERAL TERMS
• The card can be replaced in case of loss, theft or destruction, at the IKEA Store and activated at the IKEA FAMILY designated areas or online at www.ikea.com.cy/family.
• The participant to the program is obliged to inform H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA) about any eventual change of his/her address, orally, in writing or online via his/her personal IKEA FAMILY account. The declared mobile number can be changed in writing at the IKEA Store.
• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to regularly inform the owner via mail, email, text message (sms) or any other suitable means. If the holder of the member card does not wish to receive information related to the program via mail or e-mail, he/she is kindly requested to declare it by contacting the customer support service of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD.


4. PERSONAL DATA
The IKEA Family card holder acknowledges that he/she is aware of the following:
• H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD reserves the right to elaborate the personal data of the present holder, in order to improve its client management and promote its products and services.
• By completing the application, the participant gives his/her consent to H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA) to use his/her personal data as described above and unconditionally accepts the terms of use of the H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD (IKEA) Member Card.
• The IKEA Family card holder is entitled to withdraw his consent or to correct, modify or request deletion of his personal data, upon notification at the customer support service of H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD.


TERMS OF REDEMPTION POINTS PROGRAM IKEA FAMILY
• The Holder is entitled to redeem his/her points if the outstanding balance of credited and available points is at least equal to the number of points listed in the amount of the discount that is selected by him/her. To this end, the Holder may determine the total points have been appropriated and are available. For online purchases through www.IKEA.com.cy, points will be redeemed only at the invoicing stage. The Holder is not entitled to substitute part or all of the points collected with money or redeem these points for cash.
• If the Holder returns all or part of the products purchased and from which he/she earned points, then the points corresponding to the amount of the points earned from his / her purchases will be removed, if he/she gets a money refund.
• The card holder can get the amount of the discount selected from the IKEA Store and the IKEA e-shop, by asking to redeem the corresponding points, provided that he/she has enough points available. available the points requested.
• Every time the Holder redeems points corresponding to a discount, equal number of points will be deducted from the remainder of his/her available points. The discount is valid only for purchases of products from the IKEA store and the IKEA e-shop. Services are excluded. The purchases using the discount are excluded from the right to a money refund. The discount cannot be exchanged for cash. To qualify for a discount the Holder must make purchases of equal and greater value. It is clarified that the Company reserves the right to alter the calculation system of points, and the points required to be obtained by a Cardholder.
To receive the discount, it is obligatory for the Cardholder to display his/her plastic activated IKEA Family card.
• If the plastic activated card, which has been submitted with the personal data of the Holder’s card, is damaged or destroyed, the points which have accumulated, until the declaration of the corresponding event, will be transferred to the new Holder’s card which will be obtained and activated at the IKEA Store. In case the plastic card is lost or stolen, this must immediately be declared. Points that might be redeemed up to the declaration of the loss, are not overwritten.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ: